Dienst Haalbaarheidsstudie

Sinds 23 november 2007 is een haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen verplicht voor een nieuwbouw groter dan 1000 m2. Deze studie moet binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning ingediend worden bij het VEA (Vlaams Energie Agentschap). Deze aanvraag kan online gebeuren. Daarnaast moeten zowel de bouwheer als de uitvoerder van de haalbaarheidsstudie een papieren versie ondertekenen. De bouwheer is verplicht deze papieren versie drie jaar bij te houden.
 
Het opmaken van deze haalbaarheidsstudie geldt voor elk gebouw dat aan volgende kenmerken voldoet:
  • het gebouw of het nieuw op te richten deel ervan is groter dan 1000m2
  • de stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd na 31 januari 2008
  • het gebouw of delen ervan worden verwarmd om een specifieke binnentemperatuur te bekomen zodat mensen erin kunnen vertoeven. Dus bijvoorbeeld geen parkeerruimtes.
Onder nieuw gebouw of nieuw deel van een gebouw wordt begrepen:
  •     nieuwbouw
  •     herbouw na volledige afbraak
  •     afbraak gevolgd door herbouw van een deel van het gebouw
  •     nieuw deel aan bestaand gebouw
  •     ontmanteling
Een haalbaarheidsstudie opmaken is specialistenwerk. Hiervoor is een grondige kennis van alle alternatieve energietechnieken vereist.
Alsaco is uw studiebureau van dienst. U krijgt advies en een studie op uw maat. 
 

Meer weten? 

Deze interessante link geeft u meer informatie: