Dienst Liftenbeheersplan

Dankzij een liftenbeheersplan of risicoanalyse van uw liften kan u makkelijker besluiten of u uw liften al dan niet technisch moet aanpassen.
De suggestie om een risicoanalyse op te maken gebeurt in het schriftelijk verslag van een Externe Dienst voor Technische Controle. Hier kan BTI u bijstaan.

Alsaco maakt voor u een correcte analyse op:

  • Conditiemeting van uw liftenpark:

               A. Basispakket: on site analyse van de staat waarin uw liftenpark zich bevindt & rapportage: ‘lift-paspoort

               B. Optie 1: ritcomfortmeting: beweging en geluid (ISO 18738)

               C. Optie 2: onderhoudspreditiemeting (technische trilling analyse, stroomanalyse) / thermografie / meting onderhoudskwaliteit

  • Meerjarig onderhoudsplan: we geven u een overzicht in de te verwachten investeringen tijdens de komende jaren,
  • Liftbeheersplan: we volgen samen met u op hoe uw liftenpark optimaal beschikbaar en inzetbaar blijft voor de gebruiker (prestaties & problemen van de afgelopen periode evalueren + advies beheer & investeringen voor de komende periode)
  • Online monitoring