Veiligheidscoördinatie

Wanneer moet u een veiligheidscoördinator aanstellen?

Voor zowel particulieren als voor ondernemingen is de wet duidelijk:

Zodra er bouwwerken worden uitgevoerd door twee of meerdere aannemers moet u veiligheidscoördinatie voorzien. Ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risicograad of kostprijs van de bouwwerken. Deze verplichting geldt zowel bij het ontwerp als bij het uitvoeren van de bouwwerken zelf.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Wie de veiligheidscoördinator moet aanstellen, hangt af van de grootte van het bouwwerk:

  • Beslaan de bouwwerken een totale oppervlakte die kleiner is dan 500m2? Dan stelt de architect de coördinator aan.
  • Is er geen architect vereist, dan stelt de hoofdaannemer of de eerste aannemer die met de opdrachtgever een contract sluit, de veiligheidscoördinator aan.
  • Nemen de bouwwerken 500 m2 of een grotere totaaloppervlakte in? Dan stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan.

Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator staat in voor:

  • Tijdens de ontwerpfase en tijdens de uitvoering van de werken moet de veiligheidscoördinator advies geven over de preventiemaatregelen die moeten genomen worden om de werken op een veilige en gezonde manier te kunnen uitvoeren.
  • Tijdens de ontwerpfase gebeurt dit door het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan, het openen van een coördinatiedagboek en een postinterventiedossier.
  • Tijdens de verwezenlijkingsfase komt de veiligheidscoördinator op geregelde tijdstippen langs op de werf. Bij elke aanvang van een nieuwe werkfase of bij specifieke risicovolle werkzaamheden is hij aanwezig. Indien nodig woont hij ook werfvergaderingen bij. Tijdens deze fase houdt de veiligheidscoördinator nauwgezet zijn coördinatiedagboek bij en stuurt bij waar nodig.
  • Na de werken maakt de veiligheidscoördinator u het postinterventiedossier (PID) van de bouwwerken over. Hierin vindt u alle nodige preventiemaatregelen die u moet treffen bij latere onderhouds- of herstellingswerken aan de bouwwerken.

Dit postinterventiedossier moet u bewaren en voor kunnen leggen aan de veiligheidscoördinator of indien er geen is, aan de aannemer die later werken zal uitvoeren aan uw bouwwerk. Bij verkoop of schenking van het pand dient u dit PID over te dragen aan de nieuwe eigenaar

Alsaco beschikt voor u over erkende veiligheidscoördinatoren die u en uw aannemers veilig doorheen uw werkzaamheden loodsen.

Neem contact met ons op voor bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.

Wanneer moet u een veiligheidscoördinator aanstellen? Voor zowel particulieren als voor ondernemingen is de wet duidelijk: Zodra er bouwwerken worden uitgevoerd door twee of meerdere aannemers moet u veiligheidscoördinatie voorzien. Ongeacht de aard...