Ondersteuning globaal preventieplan en jaaractieplan

De wet van 27 maart 1998 vraagt dat elke werkgever (zelfs indien u slechts één werknemer in dienst hebt) een structurele en planmatige aanpak van de preventie in zijn onderneming voorziet door middel van een dynamisch risicobeheersingssysteem.
 
Een risicoanalyse en preventiemaatregelen worden hierin opgenomen. 
 

Wat is een globaal preventieplan?

Een globaal preventieplan (GPP) is een document waarin alle preventieactiviteiten zijn opgenomen voor een termijn van vijf jaar. 
 
In dit plan staan de resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die genomen worden. Daarnaast bepaalt men hierin ook welke middelen voorzien zijn om die maatregelen uit te voeren en welke personen (intern of extern) hierbij zijn betrokken.
 
Elke onderneming is dus verplicht om elke vijf jaar een nieuw preventieplan op te maken. Toch is aangeraden om dit plan vlugger te herzien.
 
In volgende gevallen dient het plan ook aangepast te worden voor het verstrijken van de vooropgestelde 5 jaar:
  • wanneer zware of regelmatig weerkerende ongevallen of incidenten gebeuren
  • bij aanpassingen van installaties of grote verbouwingen
  • bij nieuwe taken en arbeidsposten
  • bij invoering van nieuwe technologie
  • bij risicovolle werken uitgevoerd door derden
 
Alsaco is uw partner voor het opmaken van dit globaal preventieplan. Wij voorzien voor u:
  • een grondige risicoanalyse
  • preventiemaatregelen die genomen kunnen worden
  • belangrijke doelstellingen
  • organisatorische, financiële en materiële middelen
  • opsomming van de werknemers en hun rol in het plan
Neem hier contact met ons op voor bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.
 

Wat is een jaarlijks actieplan?

Op basis van het globaal preventieplan dient u als werkgever jaarlijks te bepalen wat u concreet zal uitwerken op vlak van welzijn op het werk.
Alsaco heeft voor u preventieadviseurs niveau I en II in dienst die u bijstaan bij het opmaken van zowel het globaal preventieplan als bij het jaarlijks actieplan.
 
Neem hier contact met ons op voor bijkomende informatie of een vrijblijvende offerte.