Efficiënt onderhoud voor je gebouwen

 De nutsvoorzieningen en installaties in moderne gebouwen worden steeds complexer. De kosten om dat allemaal te onderhouden zijn soms moeilijk in te schatten. Samen met onze partner Build Insights, verbeteren we de prestaties en het rendement van jouw gebouwen door een grondige analyse uit te voeren.

 We optimaliseren het onderhoud en maken een juiste meerjarenbegroting en een meerjarenonderhoudsplan op. Verder zetten we ook in op doorgedreven online monitoring. Zo vermijd je duur en tijdrovend preventief onderhoud.

 Je kan op ons rekenen voor:

  • conditiemeting
  • meerjarenbegroting (MJOB en MJOP)
  • beheersplan
  • online monitoring

Wil je meer weten over onze manier van werken?

Bouwplannen | Alsaco