Veiligheid vanaf het ontwerp tot de oplevering

Onze erkende veiligheidscoördinatoren zijn het aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Ze ondersteunen je om de werken tot een goed en vooral veilig einde te brengen.

Heb je vragen over veiligheidscoördinatie? We beantwoorden er hier al een paar:

Wanneer moet u een veiligheidscoördinator aanstellen?

Zodra er bouwwerken worden uitgevoerd door twee of meerdere aannemers moet er veiligheidscoördinatie voorzien worden. 

Dat geldt voor zowel ondernemingen als voor particulieren, ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risicograad of kostprijs van de bouwwerken. Veiligheidscoördinatie is verplichting vanaf de ontwerpfase tot en met het uitvoeren van de bouwwerken zelf.

Wie stelt de veiligheidscoördinator aan?

Dat hangt af van de grootte van je bouwwerk:

  • Is de totale oppervlakte van de bouwwerken kleiner dan 500 m²? Dan stelt de architect de coördinator aan.
  • Is er geen architect vereist, dan stelt de hoofdaannemer of de eerste aannemer die met de opdrachtgever een contract sluit, de veiligheidscoördinator aan.
  • Nemen de bouwwerken 500 m² of meer in? Dan stelt de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan.

Wat zijn de taken van de veiligheidscoördinator?

  • Tijdens de ontwerpfase en de werken: De veiligheidscoördinator geeft advies over welke maatregelen je moet nemen om de werken op een veilige en gezonde manier uit te voeren.
  • Bij het ontwerp: De veiligheidscoördinator stelt een veiligheids- en gezondheidsplan op. Hij start ook een coördinatiedagboek en een postinterventiedossier.
  • Bij het uitvoeren van de werken: De veiligheidscoördinator komt geregeld langs op de werf. Iedere keer er een nieuwe werkfase opgestart wordt of bij specifieke risicovolle werkzaamheden is hij aanwezig. Als dat nodig is, woont hij ook werfvergaderingen bij. Tijdens deze fase houdt de veiligheidscoördinator nauwgezet zijn coördinatiedagboek bij en stuurt bij waar nodig.
  • Na de werken: De veiligheidscoördinator bezorgt jou het postinterventiedossier (PID) van de bouwwerken. Daarin vind je ook alle preventiemaatregelen die je moet nemen bij latere onderhouds- of herstellingswerken.

Hou je postinterventiedossier goed bij. Als er later nog werken worden uitgevoerd, moet je het PID kunnen voorleggen aan de veiligheidscoördinator of aan de aannemer. Verkoop of schenk je het pand, dan moet je het volledige PID overdragen aan de nieuwe eigenaar. 

Heb je nog vragen over deze dienst?

Bouwplannen | Alsaco