De veiligheid van je werknemers op de eerste plaats

Het is heel belangrijk dat je werknemers met een gerust hart het beste van zichzelf kunnen geven in hun job. Als werkgever is dat een van jouw meest cruciale verantwoordelijkheden. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Je kan altijd terugvallen op de expertise van Alsaco. 

De volgende zaken moet je als bedrijf ook wettelijk verplicht in orde brengen: 

 • Brandveiligheid- en noodprocedures: Om brand en andere noodsituaties snel en correct aan te pakken is een uitgebreide voorbereiding onmisbaar. Wij helpen je om de nodige procedures helder vast te leggen in noodplannen, interventieplannen, evacuatieplannen en brandpreventieplannen.
   
 • Arbeidsmiddelen: Er komt heel wat kijken bij de aankoop en het in dienst stellen van een machine. De wetgeving daarrond is complex. Je kan dus best beroep doen op een specialist. De experten van Alsaco maken alle wettelijke documenten in orde en ondersteunen je om een vlotte aankoop- en indienststellingsprocedure op te maken. Bovendien adviseren ze jou ook bij de keuze van je arbeidsmiddelen.
   
 • Beschermingsmiddelen: Een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) of een collectief beschermingsmiddel (CBM) beschermen uw werknemer tegen risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen. Bij de aankoop en het gebruik van die beschermingsmiddelen moet je rekening houden met wettelijke bepalingen. Daar horen ook informatieve nota’s bij. Wij hebben specialisten in huis om jou hierin te ondersteunen. Ze adviseren je bij de keuze van al je beschermingsmiddelen en zorgen voor een correcte administratie.
   
 • Explosieveiligheid (ATEX): De ATEX-wet van 1999 formuleert richtlijnen voor 'De bescherming van werknemers die door explosieve atmosferen gevaar lopen'. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat er preventieve maatregelen zijn en dat je personeel de juiste opleidingen krijgen. Laat je bijstaan door onze experten. Zij passen de wet toe op de werkvloer en begeleiden en adviseren jou waar nodig.
   
 • Studie van en advies over elektrische installaties volgens het AREI: Elke elektrische installatie in België is onderworpen aan het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Voor je jouw installatie in gebruikt neemt, moet die gekeurd worden door een erkende keuringsdienst. Voldoet jouw elektrische installatie aan de voorschriften? Alsaco controleert het voor jou en geeft je advies.
   
 • KB 4/12/2012 betreffende de minimale voorschriften veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen: Sinds 2012 moeten hoog- en laagspanningscabines voldoen aan de nieuwe verplichtingen uit dit KB. Dit houdt in dat jij als werkgever een risicoanalyse moet opmaken voor al jouw elektrische installaties. Daarnaast moet je ook alle nodige preventiemaatregelen uitwerken.

Alsaco stelt je zijn gediplomeerde medewerkers ter beschikking en biedt ook opleidingen aan (BA4 en BA5). Je werknemers moeten namelijk bevoegd zijn om aan elektrische installaties te werken. Ze moeten voldoende technische kennis of ervaring hebben om de gevaren van elektriciteit te kennen en te vermijden.

Wil je meer weten over deze dienst?

Bouwplannen | Alsaco