Het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

De voornaamste algemene wettelijke voorschriften inzake de elektrische installaties zijn terug te vinden in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI). Dit AREI werd ingevoerd bij koninklijk besluit op 10 maart 1981. Het is van toepassing op alle elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in werking werden gesteld. Het geeft een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit en bevat bovendien voorschriften met betrekking tot de keuze en de aanwending van elektrische leidingen, machines en apparaten.

Het nieuwe AREI werd op 28 Oktober 2019 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad en treedt in werking op 01 Juni 2020.Vanaf deze datum moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe AREI.

Geen tijd te verspillen dus, we lichten alle nieuwigheden graag kort toe:

Het nieuwe AREI 2020
 

Wat is het doel van deze herstructurering ?

 • De leesbaarheid en duidelijkheid van het AREI vergemakkelijken
 • De 3 verschillende installatieniveaus in het huidige reglement beter definiëren.
  Het AREI wordt opgesplitst in 3 thematische boeken:
  • Elektrische installaties met lage en zeer lage spanning ( <= 1000V en gelijkspanning 1500V)
  • Elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1000 V en gelijkspanning > 1500 V)
  • Elektrische installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie
 • De structuur overnemen van verschillende Europese normen
 • Het inventariseren en actualiseren van de verschillende ministeriële besluiten.

Wat kunnen we verwachten van het vernieuwde AREI:

 

Meer aandacht voor de risicoanalyse

De werkgever eraan herinneren dat het correct laten keuren van een elektrische installatie geen garantie is op absolute veiligheid en het belang van de risicoanalyse herbevestigen voor alle elektrische installaties op de arbeidsplaats (oude en nieuwe).

Het AREI 2020 geldt ook voor de bestaande installaties

Het veiligheidsniveau van de oude installatie op een hoger niveau brengen en het beter doen overeenstemmen met het veiligheidsniveau van de installaties die onder het toepassingsgebied van het AREI vallen.

Beschermingsmaatregelen bij onrechtstreekse aanraking

In het nieuwe AREI gelden nu ook voor alle niet-huishoudelijke installaties de voorschriften die het oude AREI alleen golden voor installaties met BA4/BA5.
Voor meer informatie zie website.

Veiligheidsslot

In het nieuwe AREI wordt duidelijk bepaald wat wel en niet als veiligheidsslot kan worden beschouwd.

Onze preventieadviseurs zijn zeer goed op de hoogte van alle nieuwe maatregelen en staan u graag bij om uw elektrische installatie(s) conform te maken naar de nieuwe AREI