Werken in tijden van de huidige pandemie vraagt wel wat aanpassingen. Om onszelf en andere te bescherming en de kans op besmetting te voorkomen of de verspreiding van het virus tegen te gaan, is het belangrijk de maatregelen van de overheid, uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad, te volgen en ook toe te passen in zowel ons dagelijks leven als op de werkvloer.

We lichten onze aangepaste werkwijze even kort toe:

Wat moet?

 

De overheidsmaatregelen in de strijd tegen het COVID-19-virus: 

De gouden regel van 3

Deze regel dient te allen tijde toegepast te worden:

  • Het hanteren van social distancing (een minimale afstand van 1,5 meter tussen elke persoon).
  • Als de afstandsregel van 1,5 m niet kan gerespecteerd worden moet een mondmasker gedragen worden.
  • Frequent wassen en ontsmetten van onze handen (een goede hand-, hoest-en nieshygiëne hanteren).

 

Wat mag?

 

  • Bij de verplaatsing tussen de verschillende bouwwerven: medewerkers mogen enkel samen naar en van een bouwplaats rijden of vervoerd worden als de principes van social distancing toegepast kunnen worden. Als dit niet mogelijk is, dan moet de werkgever andere pistes bekijken: individueel vervoer of grotere busjes huren zodat de social distancing wel gerespecteerd kan worden. Als geen enkele andere piste mogelijk blijkt te zijn, dan kunnen de activiteiten niet verdergezet worden.
  • De specifieke maatregelen genomen door de beheerder van de site waar de werken worden uitgevoerd, zijn strikt te volgen.

 

Wat helpt?

 

  • We werken met een preventiefiche om na te gaan of werven en bedrijven voldoen aan de nodige maatregelen om zo de veiligheid op basis van een aantal objectieve punten te kunnen aftoetsen.
  • Wanneer de aanwezigheid van andere personen niet nodig is, wordt dit aan de betrokkenen kenbaar gemaakt en gevraagd om de ruimte, waar de werken dienen uitgevoerd te worden, te verlaten of zich op een zo ver mogelijke afstand te verwijderen.
  • Algemeen geldt voor kantoorwerk de verplichting om te telewerken. Kantoorbezoek is enkel toegestaan voor functies of taken waar telewerk niet kan worden toegepast.
  • Interne vergaderingen gebeuren via teleconferentiesystemen (Skype, MS Teams, ...).

 

Wij volgen de nieuwe maatregelen en richtlijnen op de voet en blijven u op veilige wijze van dienst.